ForsideBeboerforeningNøjsomhedSportsklubKulturcenterKalenderGalleriBy & område

 
   
 
   
 


Vissenbjerg sogn

Skallebølle hører til Vissenbjerg sogn.

Kirken er Fyns højst beliggende landsbykirke placeret 114,15 m over havet midt i Vissenbjerg Sogn. Bygningen er 39,5 m lang, 10 m bred - Tårnet er 20 m højt.Omkring 1150 blev der her rejst en trækirke med en lille apsis af sten i romansk stil. Trækirken blev dog allerede omkring år 1200 erstattet af en bygning af rå kampesten og tilhuggede kvader, hvilket stadig kan ses i dele af nordmuren. I murværket kan også stadig skimtes kirkens oprindelige norddør (kvindedøren).I slutningen af 1400-tallet blev kirken ombygget i sengotisk stil. Murværket blev fornyet og opbygget af munkesten og genanvendte kampesten.
Kirken fik tilføjet et tårn belagt med tegl samt et våbenhus. Kirken blev desuden forlænget mod øst samtidig med at apsis blev erstattet af et firkantet kor. Oprindelig var kirkens taget belagt med bly, men i 1793 fik kirkeejen tilladelse til at udskifte dette med tegl. Taget er helt fornyet i 2002 på grund af de omfattende skader efter stormen i 1999.I Biskop Jacob Madsens visitatsbog fra 1589 findes en tegning af kirken, hvor også spiret (tagrytteren) og en storkerede på tårnet kan ses.Spiret var oprindelig belagt med bly - siden i perioder med spån (1761) og eternitskiffer (1916) inden det ved restaureringen i 1964 blev belagt med zink. Spiret er forsynet med en vindfløj. 

Kirken har også i en periode været udstyret med 2 skorstene, der ragede op af bygningen over kirkens skib. Senere blev disse to skorstene erstattet af en, der løb på indersiden af tårnets østlige side og stak ud af rygningen. Piben og siden hele skorstenen forsvandt midt i 1980-erne få år efter at kirken havde fået indlagt fjernvarmeI tårnet hænger 2 malmklokker - en lille fra 1829 og en stor fra 1949. Den oprindelige romanske kirke havde bjælkeloft, som er blevet erstattet af gotiske hvælvinger Ved restaureringen i 1976 fandt man flere kalkmalerier fra 1500 tallet af den såkaldte "træskomaler". De var dog i så dårlig stand, at man valgte at overkalke dem igen undtagen 3 viekors.Desuden findes omkring epitafiet i kirkens kor, en dekoration fra ca. 1700.
I perioden 1912 til 1976 var desuden alle kirkens buer og ribber i hvælvingerne dekorerede.  

 Se mere om den lokale kirke på: vissenbjergkirke.dk 

Vissenbjerg sogn

Skallebølle hører til Vissenbjerg sogn.

Kirken er Fyns højst beliggende landsbykirke placeret 114,15 m over havet midt i Vissenbjerg Sogn. Bygningen er 39,5 m lang, 10 m bred - Tårnet er 20 m højt.Omkring 1150 blev der her rejst en trækirke med en lille apsis af sten i romansk stil. Trækirken blev dog allerede omkring år 1200 erstattet af en bygning af rå kampesten og tilhuggede kvader, hvilket stadig kan ses i dele af nordmuren. I murværket kan også stadig skimtes kirkens oprindelige norddør (kvindedøren).I slutningen af 1400-tallet blev kirken ombygget i sengotisk stil. Murværket blev fornyet og opbygget af munkesten og genanvendte kampesten.
Kirken fik tilføjet et tårn belagt med tegl samt et våbenhus. Kirken blev desuden forlænget mod øst samtidig med at apsis blev erstattet af et firkantet kor. Oprindelig var kirkens taget belagt med bly, men i 1793 fik kirkeejen tilladelse til at udskifte dette med tegl. Taget er helt fornyet i 2002 på grund af de omfattende skader efter stormen i 1999.I Biskop Jacob Madsens visitatsbog fra 1589 findes en tegning af kirken, hvor også spiret (tagrytteren) og en storkerede på tårnet kan ses.Spiret var oprindelig belagt med bly - siden i perioder med spån (1761) og eternitskiffer (1916) inden det ved restaureringen i 1964 blev belagt med zink. Spiret er forsynet med en vindfløj. 

Kirken har også i en periode været udstyret med 2 skorstene, der ragede op af bygningen over kirkens skib. Senere blev disse to skorstene erstattet af en, der løb på indersiden af tårnets østlige side og stak ud af rygningen. Piben og siden hele skorstenen forsvandt midt i 1980-erne få år efter at kirken havde fået indlagt fjernvarmeI tårnet hænger 2 malmklokker - en lille fra 1829 og en stor fra 1949. Den oprindelige romanske kirke havde bjælkeloft, som er blevet erstattet af gotiske hvælvinger Ved restaureringen i 1976 fandt man flere kalkmalerier fra 1500 tallet af den såkaldte "træskomaler". De var dog i så dårlig stand, at man valgte at overkalke dem igen undtagen 3 viekors.Desuden findes omkring epitafiet i kirkens kor, en dekoration fra ca. 1700.
I perioden 1912 til 1976 var desuden alle kirkens buer og ribber i hvælvingerne dekorerede. 

 

 

 Se mere om den lokale kirke på: vissenbjergkirke.dk


 
Skallebølle.dk
Kelstrupvej 84 | 5492 Vissenbjerg
bladet@sbsk.dk 
Skallebølle.dk
Kelstrupvej 84
5492 Vissenbjerg
bladet@sbsk.dk
 

Website: ntkr.com I/S - tlf. 66 11 68 57 | Brug af Cookies - læs mere