ForsideBeboerforeningNøjsomhedSportsklubKulturcenterKalenderGalleriByen & området

 
   
 
   
 


Om Skallebølle beboerforening

Foreningens formål er at styrke fællesskabet og virke til gavn og glæde for beboerne i Skallebølle by og omegn.

Skallebølle beboerforening blev etableret i forlængelse af et ABCD forløb, et forløb med nogle borgermøder hvor der blev brainstormet, intet var for småt eller for stort, de mange ideer som så dagens lys blev kogt ned til nogle  arbejdsgrupper: 

Fibernet gruppen har opnået sit mål, og der er i dag fibernet i Skallebølle til stor glæde for de områder af byen, som ikke i forvejen havde hurtigt internet.

Ungdomsklub gruppen: Denne gruppe er i dag lagt ind under sportsklubben og driver i dag en ungdomsklub, som har åben hver onsdag hvor de unge fra 5. kl. og opefter kommer. Juniorklubben har åben en gang om måneden hvor børn fra 1. kl til 4. kl. hygger sig. 

Byforskønnelsensgruppen afholder den årlige affaldsindsamling, den har også arbejdet med oprensning af den grønne oase, som ligger bag Violvænget og fik også støtte fra Energi Fyn fonden, men opgaven viste sig at være langt mere omkostningstung end ventet og er pt. skrinlagt. I 2018 startede der en landsbypedelordning op, pedelerne passer nogle grønne arealer i byen.

Aktivitetsgruppen arbejder løbende på et aktivitetsområde i byen. Området er startet op med en petanquebane, og gruppen har i efteråret 2018 formået at skaffe penge nok til et område med udendørs fitnessmaskiner, disse maskiner vil blive sat op i foråret 2019. Der ligger også tegninger til en multibane, som vi alle håber en dag bliver en realitet.

Medborgerhus gruppen ville arbejde for bedre og mere moderne foreningslokaler, denne gruppe blev nedlagt igen, og dele af gruppen er gået ind i styregruppen som arbejder med ideer til at udfylde lokalerne på den nu nedlagte skole med eksempelvis et multilokale og et fitnesscenter.

 

 Branding gruppen har siden dens begyndelse fået etableret et vejambassadørkorps, som tager ud og byder nye beboere velkommen, ambassadørene har en gave samt informationsmateriale om vores område med. Informationen om nye beboere kommer fra Tove vores landsbyambassadør som løbende får information fra kommunen.

Arbejdsgruppen har også fået udarbejdet en folder om vores område, lavet en hjemmeside, facebook side og en instagram side, samt arbejdet for en bedre skiltning mod Skallebølle på indfaldsvejene, senest er der lavet et slogan som passer til vores landsby.

Udover alt dette har beboerforeningen startet fællesspisning op,haft focus på støjdæmpning i forbindelse med motorvejsudvidelsen og kæmpet en kamp for at den nye højhastighedsbane, tværs over Vestfyn skulle placeres bedst muligt for beboerne i Skallebølle, en kamp som faldt ud til landsbyens fordel, efter at have afholdt borgermøder og have foretræde for transportudvalget på Christiansborg samt et møde med transportministeren.

 

               

Om Skallebølle beboerforening

Foreningens formål er at styrke fællesskabet og virke til gavn og glæde for beboerne i Skallebølle by og omegn.

Skallebølle beboerforening blev etableret i forlængelse af et ABCD forløb, et forløb med nogle borgermøder hvor der blev brainstormet, intet var for småt eller for stort, de mange ideer som så dagens lys blev kogt ned til nogle  arbejdsgrupper: 

Fibernet gruppen har opnået sit mål, og der er i dag fibernet i Skallebølle til stor glæde for de områder af byen, som ikke i forvejen havde hurtigt internet.

Ungdomsklub gruppen: Denne gruppe er i dag lagt ind under sportsklubben og driver i dag en ungdomsklub, som har åben hver onsdag hvor de unge fra 5. kl. og opefter kommer. Juniorklubben har åben en gang om måneden hvor børn fra 1. kl til 4. kl. hygger sig. 

Byforskønnelsensgruppen afholder den årlige affaldsindsamling, den har også arbejdet med oprensning af den grønne oase, som ligger bag Violvænget og fik også støtte fra Energi Fyn fonden, men opgaven viste sig at være langt mere omkostningstung end ventet og er pt. skrinlagt. I 2018 startede der en landsbypedelordning op, pedelerne passer nogle grønne arealer i byen.

Aktivitetsgruppen arbejder løbende på et aktivitetsområde i byen. Området er startet op med en petanquebane, og gruppen har i efteråret 2018 formået at skaffe penge nok til et område med udendørs fitnessmaskiner, disse maskiner vil blive sat op i foråret 2019. Der ligger også tegninger til en multibane, som vi alle håber en dag bliver en realitet.

Medborgerhus gruppen ville arbejde for bedre og mere moderne foreningslokaler, denne gruppe blev nedlagt igen, og dele af gruppen er gået ind i styregruppen som arbejder med ideer til at udfylde lokalerne på den nu nedlagte skole med eksempelvis et multilokale og et fitnesscenter.

 

 

 

Branding gruppen har siden dens begyndelse fået etableret et vejambassadørkorps, som tager ud og byder nye beboere velkommen, ambassadørene har en gave samt informationsmateriale om vores område med. Informationen om nye beboere kommer fra Tove vores landsbyambassadør som løbende får information fra kommunen.

Arbejdsgruppen har også fået udarbejdet en folder om vores område, lavet en hjemmeside, facebook side og en instagram side, samt arbejdet for en bedre skiltning mod Skallebølle på indfaldsvejene, senest er der lavet et slogan som passer til vores landsby.

Udover alt dette har beboerforeningen startet fællesspisning op,haft focus på støjdæmpning i forbindelse med motorvejsudvidelsen og kæmpet en kamp for at den nye højhastighedsbane, tværs over Vestfyn skulle placeres bedst muligt for beboerne i Skallebølle, en kamp som faldt ud til landsbyens fordel, efter at have afholdt borgermøder og have foretræde for transportudvalget på Christiansborg samt et møde med transportministeren.

 

              


 
Skallebølle.dk
Kelstrupvej 84 | 5492 Vissenbjerg
web@skallebolle.dk 
Skallebølle.dk
Kelstrupvej 84
5492 Vissenbjerg
web@skallebolle.dk
 

Website: ntkr.com I/S - tlf. 66 11 68 57 | Brug af Cookies - læs mere