ForsideBeboerforeningNøjsomhedSportsklubKulturcenterKalenderGalleriByen & området

 
   
 
   
 


Generalforsamling Sportsklub

Generalforsamling
Skallebølle Sportsklub

23. februar 2022 kl. 19:00
i klublokalet på Skallebølle Skole

1. Valg af dirigent og stemmetæller
2. Formandsberetning til godkendelse
3. Regnskabsaflæggelse til godkendelse
4. Kommende års budget til orientering
5. Indkomne forslag – herunder kontingentfastsættelse
6. Valg af formand i ulige år (udgår)
7. Valg af kasserer i lige år
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
- Repræsentanter for idrætslige afdelinger i ulige år (udgår)
- Repræsentanter for ikke-idrætslige udvalg i lige år
9. Godkendelse af afdelingsbestyrelser
10. Valg af 1 revisor
11. Valg af 1 revisorsuppleant
12. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,
skal indsendes skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.


Dato: 23. februar 2022 - tidspunkt: Kl. 19:00

Sted: Klublokalet - Skallebølle Skole,

Arrangør: Sportsklub, , 5492 Vissenbjerg

Det sker i Skallebølle


Klik her for at se finde flere aktiviteter i Skallebølle

 

Generalforsamling Sportsklub

Generalforsamling
Skallebølle Sportsklub

23. februar 2022 kl. 19:00
i klublokalet på Skallebølle Skole

1. Valg af dirigent og stemmetæller
2. Formandsberetning til godkendelse
3. Regnskabsaflæggelse til godkendelse
4. Kommende års budget til orientering
5. Indkomne forslag – herunder kontingentfastsættelse
6. Valg af formand i ulige år (udgår)
7. Valg af kasserer i lige år
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
- Repræsentanter for idrætslige afdelinger i ulige år (udgår)
- Repræsentanter for ikke-idrætslige udvalg i lige år
9. Godkendelse af afdelingsbestyrelser
10. Valg af 1 revisor
11. Valg af 1 revisorsuppleant
12. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,
skal indsendes skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

  Dato: 23. februar 2022 - tidspunkt: Kl. 19:00

Sted: Klublokalet - Skallebølle Skole,

Arrangør: Sportsklub, , 5492 Vissenbjerg
 

Det sker i Skallebølle


Klik her for at se finde flere aktiviteter i Skallebølle

 
Skallebølle.dk
Kelstrupvej 84 | 5492 Vissenbjerg
bladet@sbsk.dk 
Skallebølle.dk
Kelstrupvej 84
5492 Vissenbjerg
bladet@sbsk.dk
 

Website: ntkr.com I/S - tlf. 66 11 68 57 | Brug af Cookies - læs mere